Anasayfa | İletişimProje Taşımacılığı

Günümüzdeki teknolojik imkanlar ve giderek gelişmekte olan ülkelerde teknolojik transferlerin de etkisi ile küresel dünyamızda sürekli yeni ihtiyaçların doğmasına neden olmaktadır.Globalleşen dünyamızda ihtiyaçların sonsuz olduğu varsayımından hareketle, taşımacılık ve lojistik de bu ihtiyaçların karşılanmasında ilk sıralardaki yerini almıştır.

Firmamız, teknolojik imkanları en üst seviyelerde kullanmak sureti ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışı partner ve tedarik olanaklarını sürekli güncellemekte ve yeni olanakların AR-GE çalışmalarına gereken tüm desteği sağlayarak müşterilerine farklı imkanlar sunmayı misyon edinmiştir.

Bu düşünceden hareket ile AB ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki transit ülke konumumuz da tedarik zincirinin sürekliliğinde en önemli halkayı oluşturmaktadır. Geniş ekipman imkanlarımız, aktarma alanlarımız ve sağladığımız güvenlik hizmetleri ile 3. ülke taşımalarınızda sektörün önde gelen firmaları arasına girmeyi başaran firmamız, tüm süreçlerde düzenli bilgilendirme ile de müşteri memnuniyetini benimseyen yapısı ile farklı olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Gerek Avrupa’dan Türkiye’ ye, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’ne; gerekse Türkiye’den tüm bu ülkelere yönelik proje taşımalarında, standart ve/veya gabari dışı ve ağır nakliye taleplerinize hizmet eden uygun karayolu-denizyolu veya multimodal taşıma önerilerimizden faydalanabilir; süreç dahilindeki tüm resmi ve özel kuruluşlarla yazışma ve izin işlemlerinin sorumluluğunu firmamıza bırakabilir ve öncü hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bunun yanısıra; gerek tedarikçi, gerekse teslim noktalarınızda partnerlerimizin ve profesyonel ekibimizin sunduğu danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilir, düzenli bilgilendirmelerimiz ile hizmetimizin her aşamasında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzinler ve Öncü Hizmeti:

Bilindiği üzere, taşımacılık işi; karayolu taşıma kanunlarının öngördüğü belirli standartlarda yapılabilmektedir.Bu standartların dışındaki tüm ölçü ve ağırlıklar transit geçilen her ülkenin özel iznine tabiidir.Gabari dışı ve ağır nakliye olarak tabir ettiğimiz bu taşımalarınız için, özel izin kapsamında taşınacak malzemelerinize, ilgili ülkelerdeki partnerlerimiz aracılığı ile gerekli izinleri sağlayabilir, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde öncü hizmetimizi sunabiliriz.

Anasayfa İnsan Kaynakları İletişim   Copyright © 2011 by viaRecta